Ekinlik Adası İklim ve Doğa

Ekinlik Adası’nın iklimi, Marmara ikliminin tipik özelliklerini taşır. Bir ada olması dolayısı ile mevsim rüzgarları adanın iklimi üzerinde etkili olur. Ortalama sıcaklık ile en soğuk ay Ocak’tır. Yaz döneminde bir tarafta Basra Körfezi’nde oluşan alçak basınç, diğer taraftan Avrupa üzerindeki yüksek basıncın sonucu ada kuzey, kuzeybatı yönlü rüzgarların etkisinde kalır.

İki farklı iklim bölgesi ortasında yer aldığı için ada yazın kuzeydeki soğuk cephenin dalgalanışına bağlı olarak bazen kısa süreli fırtınalar görülür. En sıcak ay 24.6 ºC ortalama sıcaklık ile Temmuz’dur. Yağmurlar en çok Aralık ayında görülür. Çok nadir olarak yağan kar Ocak Şubat aylarında düşer.

Ada çevresinde yüzey deniz suyu sıcaklığı yaz aylarında 24 ºC – 29 ºC arasında değişir. Su sıcaklığı en yüksek seviyesine Temmuz sonu, Ağustos başı döneminde ulaşır. Ağustos ortasında görülen kuzey yönlü rüzgarlar nedeni ile kara ve deniz suyu sıcaklıkları sözü geçen dönemlerde azalma eğilimine girer.

Ekinlik adasında vahşi kara hayvanları hemen hemen yok denilecek sayıdadır. Bunun başlıca sebebi adanın, dolayısıyla yerleşim olmayan bölgelerin küçük oluşu ve bu hayvanlara yönelik her hangi bir koruma programının uygulanmayışıdır. Tüm bu olumsuzluklara yüzünden çok az sayıda yabani tavşan ve yılan adada yaşamaktadır. Bunların yanında kışın ciddi açlık tehlikesi ile karşılaşmalarına karşın bir evcil kedi nüfusu da adada yaşamaktadır.
Kaynak http://ekinlik.org