Ekinlik Adasının Coğrafyası

Ekinlik Adası

Marmara Denizi, Türkiye sınırı içinde yer alan bir iç denizdir. Yüzölçümü 11.350 km² dir. Marmara Takım Adaları, Marmara Denizi’nin güney batısında üç büyük (Marmara, Avşa, Paşalimanı) ve dokuz küçük (Ekinlik, Koyun, Mamali, Hasır, Pala, Fener, Asmalı ve Paşalimanı Koyu’ndaki iki adacık) engebeli adadan oluşur.

Kapıdağ Yarımada’sı ile Şarköy arasındaki sığ bir deniz alanında yer alırlar. Marmara takım adaları jeolojik yapı ve yer şekilleri bakımından Kapıdağ Yarımadası’nın, Marmara Denizi’ndeki uzantısı görünümündedir. Yer yapısına birinci zamana (570-225 milyon yıl önce) ait granit, gnays, kristalin şist ve mermerler egemendir. Adalar deniz yüzeyinin dördüncü zaman sonlarında (2.5 milyon yıl öncesinden günümüze) yükselmesi ve alçak kesimlerin sular altında kalması sonuca karadan ayrılmıştır.

Takım adalara adını veren ve grubun en büyüğü olan Marmara Adası orta kesiminde 700 metreyi bulan yüksek bir ada görünümünde iken, Paşalimanı, Avşa ve Ekinlik adaları yüksekliği 100-250 metre arasında değişen basık ve yumuşak görünümlü yassı adalardır ve İstanbul’a yaklaşık 65 deniz mili uzaklıktadırlar.

Avşa ile Marmara Adası arasındaki derinlik 35 metrede kalır. Ekinlik ile diğer adalar ve Kapıdağ arasındaki derinlikler 16 metreyi geçmez. Özellikle Ekinlik ile Avşa adasını birleştiren kara parçası 1 metre ile 4 metre derinliği ancak bulur. Sakin havalarda bu bağlantıyı izlemek mümkündür. Ancak Ekinlik ve Marmara adalarının kuzey kıyıları oldukça hızlı bir şekilde derinleşerek adaların hemen açığında 80 m’nin üzerine çıkar. Bu bölgeler özellikle tüplü dalışlar için uygundur.

Ekinlik Adasın’da yerleşim güney orta kısımdadır. Bu bölgenin denizden yüksekliği 10-20 metre civarındadır ve az engebeli bir yapıya sahiptir. Adanın kuzey ve kıyıları çok sarp olup bu yüksek eğim deniz içinde de devam etmektedir. Bu bölgelerin kıyı şeritleri aynı zamanda kayalık olduğundan yerleşime elverişli değildir. Aşağıda adanın kuzey kıyısından birkaç manzara görülmektedir.Kumsal yönünden pek zengin olmayan adanın başlıca iki plajı vardır. Bunlardan biri ada merkezine çok yakın olan Karabatak plajı, diğeri ise adanın batı kesiminde bulunan ve genelde rüzgar ve dalga almayan Kumvoli (Voli) plajıdır. Bir kafeteryaya da sahip olan Voli plajına, ada merkezinden düzenli tekne seferleri mevcuttur. Aşağıda voli plajının bir resmi görülmektedir.

Kaynak http://ekinlik.org