Ekinlik Adası Çevresindeki Batık Gemiler

Voli Batığı:Ekinlik Adasındaki; Voli Kumsalının Kadınlar kısmında bulunan büyük kayanın açıklarında bulunan olası batık.2006 yılında trol balıkçılarının ağına 2 tane gemi çapası takılınca keşfedilmiştir.Çapalardan biri 8 metre uzunluğunda olup 2 parçaya ayrılmış durumdadır.Diğeri ise aşağı yukarı 1.80-2.00 m arasında boyunda olup tek parça halindedir.Çapaların tipine bakarak,geminin büyük ihtimalle Osmanlı döneminden kalma bir ticaret veya savaş gemisine ait olduğunu söylemek mümkündür.Ancak geminin yeri tam olarak tespit edilip,daha detaylı inceleme yapılmadığı sürece,kesin bir şey söylemek mümkün değildir.

Altıevler Batığı:Ekinlik Adasında,Altıevler diye bilinen mevkii açıklarında bulunan batık.2006 yılında yapılan mendirek inşası sırasında keşfedildi.Keşfedildikten sonra 2 tane demirden savaş topu ve birkaç tane gülle çıkarılmıştır (Gülleler ve toplar şu anda ada meydanında sergilenmektedir).Topları çıkaran kişilerin ifadesine göre; aşağıda en azından 4 top ve birkaç gülle daha vardır.Çıkarılan topların namlu çapları 8-10 cm arasında değişmektedir.Buna dayanarak; bu geminin ya küçük ölçekli bir savaş gemisi ya da,bir ticaret gemisi olduğunu söyleyebiliriz.Batık dalınacak durumdadır.

Ekinlik Bakır Batığı=Avşa yakınlarındaki deniz feneri ile Ekinlik adası arasında ve 70 metre derinlikte yatmakta olan bakır yüklü gemi.
Marmara Burnu Batığı:Bu batık hakkında olan bilgi neredeyse yok denecek kadar azdır.15-25 (tahminen) metre derindedir ve 1950 öncesi bir dönemde batmıştır.Gemi büyüktür ve kesinlikle demirdendir (güverteleri tahta).